O nás

 

Firma JK-REZOSTAV s.r.o. , so sídlom Matúškova 2575 v Dolnom Kubíne, vznikla dňa 9.8.2006 zapísaním do obchodného registra Okresného súdu Žilina

Konateľom firmy je Ing. Kubačka Ján

 

Vznik firmy REZOSTAV je možné datovať k roku 1992, keď firma začala svoju činnosť pod hlavičkou fyzickej osoby a v roku 2006 prešla na právnickú osobu JK-REZOSTAV, s.r.o..  Za toto obdobie svojej činnosti má bohaté skúsenosti s výstavbou objektov v oblasti pozemného a dopravného stavebníctva.  Firma spolupracuje s mnohými partnermi zo súkromného aj štátneho sektoru a realizuje svoju činnosť po celom Slovensku.

Príkladom sú stavby vybudované pre mestské a obecné úrady, Centrum vzdelávania MPSVaR SR,  Technické služby miest a obcí, Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Regionálne riaditeľstvo ÚŹI Žilina, Doprastav a.s., Cestné stavby, TAKENAKA EUROPE, rôzne ziskové  a neziskové organizácie a spoločnosti a súkromné podnikateľské firmy.

Realizované stavby:

Rekonštrukcia vzdelávacieho zariadenia v Lučivnej – MPSVaR SR

Rekonštrukcia hotela Veľká Havrania a výstavba priľahlých parkovacích plôch

Výstavba rodinných domov Liptovský Mikuláš

Výstavba parkovacích miest Krajského riaditeľstva PZ v Žiline a Okresného riaditeľstva PZ v Martine

Realizácia parkoviska pri Slovenskej pošte v Dolnom Kubíne

Rekonštrukcia chodníkov pešej zóny a výstavba cyklo-trasy v Dolnom Kubíne

Stavebné práce realizované v rámci výstavby lyžiarskej lanovej dráhy a zasnežovania SKI Kubínska hoľa spol. s.r.o.

Výstavba parkovísk a heliportu Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne

Oprava mestských komunikácií a odstavných plôch v rámci okresov Dolný Kubín, Námestovo a Trstená

Parkovacie plochy PUNCH Námestovo, TESCO Trstená a iné...